Boeken Nieuw Van Adam tot Noach - De namen van de  oudvaders  Gedurende het tijdperk dat voorafging aan het  ‘tegenwoordige boze tijdperk’ (de letterlijke  vertaling van bijv. Gal. 1:4) leefden de  ‘oudvaders’. Hun namen staan in het boek  “boek van de afstammelingen van Adam” (Gen.  5:1). Dit boek omvat een periode van 1656 jaar  (de tijdsduur van Adam tot aan de zondvloed).  De namen van deze oudvaders blijken  profetische richtingwijzers te zijn naar de (toen  nog) toekomst in het algemeen en naar de  Heere Jezus Christus in het bijzonder.  Prijs: 5,50  ISBN 9789066943520  Paperback | 64 pag.  Schatten uit Gods Woord  Studies over diverse bijbelse thema’s. Het  regelmatig lezen en bestuderen van de Bijbel  geeft je steeds meer rijkdom in je geloof.  Deze geestelijke rijkdom bestaat als het ware  uit schatten die je mag opgraven. In Spreuken  16:20 staat: “Wie verstandig omgaat met het  Woord, zal het goede vinden, en wie op de  HEERE vertrouwt: welzalig is hij”. Graaf je de  schatten op uit Gods Woord dan zul je zeker het  goede (de Goede!) vinden.  Prijs: 15,25  ISBN 9789066943551   Paperback | 160 pag.  De Christen en de Farizeeër  Wat begint als rabbi David Rosens verdediging  van zijn traditie tegen de denigrerende  opvatting van het woord ‘Farizeeër’ door  predikant R.T. Kendall, groeit uit tot een  fascinerende en unieke briefwisseling over de  weg naar God. Een baanbrekend boek dat in de  internationale pers al lovende kritieken kreeg.  Prijs: 17,95  ISBN 9789064512131 | 256 pag.  Israël is uniek  Er is iets onmiskenbaar unieks verweven met  het wezen van het Joodse bestaan. Israëls  grondgebied, geschiedenis en hoofdstad hebben  dat unieke te danken aan het feit dat de  Verlosser, die God voor de wereld heeft  aangewezen, als Jood werd geboren. Zijn  bestemming en die van Israël zijn voor altijd  met elkaar verbonden. 12e druk!  Prijs: 12,95  ISBN 9789073632127 | 276 pag.  Het einde van de vervangingsleer  Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden  onder de leer dat de kerk de plaats van Israël  heeft overgenomen. Maar ook de kerk is schade  toegebracht door het prediken en praktiseren  van de vervangingstheologie. Hoogste tijd dus  om deze leer onder de loep te nemen en voor  eens en altijd te weerleggen.  Prijs: 12,50  ISBN 9789073632219 | 198 pag.  KVK MEPPEL H 33747